Siber güvenlikte ❝Ara Eleman Değil Aranan Eleman❞ Olmak İsteyen Öğrenciler

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yükseköğretim Kurulu arasında geçen yıl imzalanan protokol uyarınca dört üniversitede Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu açılması kararlaştırıldı.

Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversiteleri bünyesinde Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları hayata geçiriliyor, Siber güvenlik sektörünün “Aranan Elemanları” geliyor.

Okullarda açılacak “Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü” ön lisans programı ile “Siber Güvenlik Olay Analisti, SGOM/SOME 1. Seviye Destek Elemanı, Siber Tehdit İstihbarat Analisti, Siber Güvenlik Sistemleri Operatörü” yetiştirilecek.

Bu okullarda açılacak “Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü” ön lisans programında öğrencilere siber güvenlik alanındaki temel konuların yanı sıra siber güvenlik olay yönetimi, güvenlik teknolojileri operasyonları, sızma testleri, ağ güvenliği gibi konularda da eğitim verilecek. Seçilen bazı alan derslerini sektörden konu uzmanları da verebilecek.

Programın taslak müfredatı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve sektör temsilcileriyle birlikte hazırlandı. Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinden uzman temsilcilerin yer aldığı komisyon ile birlikte olgunlaştırma çalışmaları devam eden program “Siber Güvenlik Olay Analisti, SGOM/SOME 1. Seviye Destek Elemanı, Siber Tehdit İstihbarat Analisti, Siber Güvenlik Sistemleri Operatörü” olarak çalışabilecek seviyede bilgi ve beceriler edindirmeye yönelik olarak tasarlanıyor. 

Dersler teorik ve uygulamalı olarak sunulacak olup, öğrenciler teknoparklar içinde yer alan firmalarda, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye firmalarda staj ve sahada mesleki eğitim imkânına da erişebilecekler.

İngilizce hazırlık sınıfı ile öğretime başlanacak Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarında açılacak 2 yıllık “Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü” ön lisans programının öğretim dili en az %30 İngilizce olacak.

Okullara, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile TYT puan türüne göre öğrenci kabul edilecek ve 2023 yılı güz döneminde her bir üniversiteye 25 öğrenci alınacak.

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Ders Müfredatı ise şu içerikte olması planlanmaktadır.

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları S.S.S

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları nedir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 5 Ekim 2022 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında açılacak ve siber güvenlik alanında ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim sağlayacak mesleki yükseköğretim kurumlarıdır. Okullarda öğrencilere siber güvenlik konularında teorik ve pratik beceriler kazandırmaya yönelik dersler ve programlar sunulacaktır.

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının kuruluş amacı nedir?

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli işgücü inşa edilmesi, siber güvenlik alanının gençler için cazip bir kariyer alanı haline getirilmesi ve siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek mesleki nitelik kazandırılması temel amaçları ile hayata geçirilecektir.

Okullar hangi üniversitelerde açılacak?

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde açılacaktır. 

Siber güvenlik meslek yüksekokullarında sektörle iç içe, sektörden beslenen bir program uygulanarak öğrencilerin uygulama pratiklerinin gerçek saha deneyimleri ile artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle belirlenen okullar fiziki olarak, üniversitelerimizin bulunduğu şehirlerde siber güvenlik sektöründe yer alan firmaların da bulunduğu teknoparklar içerisinde konumlandırılacaktır.

Okullarda okutulacak programın adı nedir?

“Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü” ön lisans programı okutulacaktır. Program “Siber Güvenlik Olay Analisti, SGOM/SOME 1. Seviye Destek Elemanı, Siber Tehdit İstihbarat Analisti ve Siber Güvenlik Sistemleri Operatörü” uzmanlıklarında nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Siber güvenlik analisti ne yapar?

Siber Güvenlik Analisti, bir kurumun bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak ve siber saldırılara karşı koruma tedbirlerini geliştirmekle sorumlu olan personeldir. Siber güvenlik analisti genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Bilgi sistemlerinin güvenlik açıklarını belirlemek, potansiyel tehditleri ve riskleri değerlendirmek için analiz yapar. Kurumun mevcut güvenlik politikalarını ve prosedürlerini gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarında faaliyet gösterir. 
 • Siber saldırı tespiti ve önleme: Ağ ve sistemlerdeki anormal aktiviteleri izler, saldırı girişimlerini tespit eder ve saldırılara karşı koruma önlemleri geliştirir. Bunun için siber güvenlik araçlarını kullanır ve siber güvenlik olaylarını analiz eder.
 • Siber güvenlik olaylarını değerlendirir ve bunların öncelik seviyesini belirler. Kurumun siber güvenlik olay yönetim sürecine uygun şekilde gerekli analiz ve müdahale işlemlerini yürütür. 
 • Kurumun bilgi sistemlerindeki zayıf noktaları tespit etmek için sızma testleri gerçekleştirir. 
 • Bir bilgi güvenliği ihlali durumunda, güvenlik olaylarına kurumun güvenlik olay yönetim sürecine uygun olarak hızlı ve etkili bir şekilde müdahale eder. İhlalin nedenini araştırır, saldırı müdahale senaryosuna göre saldırganları engeller ve etkilenen sistemleri eski haline getirmek üzere çalışmalar yürütür.

Siber güvenlik operatörü ne yapar?

Siber güvenlik operatörleri, kurumun bilgi güvenliği ve siber güvenliğini sağlayan teknoloji altyapısının güncel, etkili ve işlevsel olmasını sağlamak için sürekli olarak çalışır. Siber güvenlik operatörleri genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Siber güvenlik operatörü, bilgi güvenliği ve siber güvenlik sistemlerini (firewall, IPS/IDS, antivirüs vb.) sürekli olarak izler. Anormal aktiviteleri tespit etmek ve potansiyel güvenlik tehditlerini belirlemek için sistemler üzerinde tutulan kayıtları ve sistemlerin verdiği uyarıları analiz eder.
 • Bilgi güvenliği ve siber güvenlik sistemlerini (firewall, IDS/IPS, antivirüs yazılımları vb.) yönetir ve yapılandırır. Ayrıca, güvenlik olayları ve tehditler hakkında bilgi toplamak için loglama ve izleme sistemlerini de yönetir.
 • Sistemlerdeki güvenlik açıklarını tespit eder, güvenlik iyileştirmeleri ve yamalarını planlar ve uygular. Sistemleri düzenli olarak güncelleyerek potansiyel açıkların sömürülmesini önler.
 • Operatör, ağ trafiğini izler ve siber saldırı girişimlerini tespit eder. Zararlı aktiviteleri engellemek için gerekli önlemleri alır ve siber saldırıları engellemek için güvenlik politikalarını uygular.
 • Güvenlik olayları veya sistem hataları gibi sorunlar ortaya çıktığında, siber güvenlik operatörü bu sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm sağlamak için gerekli adımları atar.
 • Güvenlik olaylarını ve saldırı tespitlerini yöneticilere ve ilgili paydaşlara düzenli raporlar halinde sunar. 
 • Siber güvenlik operatörü, sızma testlerinin yürütülmesinde rol alabilir ve sızma testi sonuçlarına dayanarak güvenlik açıklarını gidermek için ekiplere rehberlik edebilir.

"Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü" ön lisans programının içeriği nedir?

Açılacak program “Siber Güvenlik Olay Analisti, SGOM/SOME 1. Seviye Destek Elemanı, Siber Tehdit İstihbarat Analisti, Siber Güvenlik Sistemleri Operatörü” olarak çalışabilecek seviyede bilgi ve beceriler edindirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler temel kültür derslerinin (Türkçe, Matematik, Tarih, İngilizce vb.) yanı sıra siber güvenlik temel dersleri ile alana yönelik dersler ve sosyal beceri dersleri de alacaklardır.

Program bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 3 yıl, 6 dönem olarak uygulanacak olup, son dönem sahada mesleki gelişime ayrılacaktır.

Dersler teorik ve uygulamalı olarak sunulacak olup, teknoparklar içinde yer alan firmalarda ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ ne üye firmalarda staj ve sahada mesleki eğitim imkânı sunulacaktır.

Programın öğretim dili %30 İngilizcedir.

Programda hangi dersler verilmektedir?

Programda yer alacak dersler üzerinde komisyon çalışmaları devam etmektedir. Program ve ders içerikleri onay süreçlerinin ardından ilgili üniversitelerin internet sayfalarında yayımlanacaktır. 

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları ne zaman açılacak?

2023 yılı güz döneminde öğrenci alacak şekilde açılacaktır.

Kaç öğrenci alınacak?

Programın kontenjanı 25’tir. Her bir üniversite 25 öğrenci kabul edecektir. 

Öğrenci alımı nasıl yapılacak?

Eğitim programına T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilecektir. 

Hangi puan türüne göre öğrenci kabul edilecek? 

Eğitim programına TYT (Temel Yetenek Testi) puan türüne göre öğrenci kabul edilecektir. 

Meslek liselerinden doğrudan öğrenci alımı yapılabilecek mi?

Yükseköğretime giriş sistemi YKS sınavı ile olmakta olup doğrudan öğrenci alınamaz ve ön lisans programlarına sadece merkezi yerleştirme ile öğrenci alınabilir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları programa ek yerleştirme puanları ile yerleşebilecek mi?

2023 YKS Kılavuzu’nda yayımlanacaktır.

Siber Güvenlik Meslek Lisesi’nden doğrudan sınavsız giriş yapılabilir mi?

Yükseköğretime giriş sistemi YKS sınavı ile olmakta olup doğrudan öğrenci alınamaz ve ön lisans programlarına sadece merkezi yerleştirme ile öğrenci alınabilir.

Program girişinde siber güvenlik alanına özel yetenek sınavı uygulanacak mı? 

Yükseköğretime giriş sistemi YKS sınavı ile olmakta olup doğrudan öğrenci alınamaz ve ön lisans programlarına sadece merkezi yerleştirme ile öğrenci alınabilir.

Programın/Bölümün taban puanı ve başarı sıralaması nedir?

Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarda tercih eden adaylar puan yüksekliğine göre yerleştirilmekte ve kontenjan kadar aday yerleşmektedir. Bu nedenle tercih eden adaylara göre maksimum ve minimum puanlar ortaya çıkmaktadır. Ön lisans programlarında başarı sırası uygulaması da bulunmamaktadır.

Öğrenciler için staj imkânı sağlanacak mı?

Okulların yer aldığı teknoparklar içinde yer alan firmalarda ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ ne üye firmalarda öncelikli staj ve sahada mesleki eğitim imkânı sunulması planlanmaktadır.

Öğrencilere burs desteği sağlanacak mı?

Programa yerleşecek öğrencilere burs verecek siber güvenlik sektörü firmaları ile öğrencilerin eşleştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Bölümü okurken öğrenciler Erasmus programlarına da başvurabilecek mi? 

Erasmus Programı Ulusal Ajans tarafından yürütülmektedir. Üniversiteler diğer programlarda olduğu gibi gerekli işlemleri yerine getirmek kaydıyla bu programa değişim öğrencisi gönderebilecektir. 

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları’ndan 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapılabilir mi, hangi lisans programlarına geçilebilir?

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarından geçilebilecek 4 yıllık lisans programları, YÖK tarafından ön lisans programından mezun verileceği yıl öğrenci almakta olan lisans programları da dikkate alınarak belirlenmektedir.

Okuldan mezun olanların unvanı ne olacak?

“Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü” programından mezun olanlar mevcut mevzuat olan Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 12.09.2012 tarihli toplantısında alınan kararlar uyarınca “Tekniker” unvanını kullanacaktır. Program mezunlarının sektörde kullanabilecekleri unvanlara ilişkin Mesleki Yeterlilik Kurumu ile çalışmalar planlanmaktadır. 

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu mezunları nerelerde çalışabilir?

Mezunlar siber güvenlik alanında iş imkânları bulabilirler. Özel şirketler, kamu kurumları, bankalar, bilişim güvenliği firmaları gibi birçok kurum ve kuruluş, siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyar. Mezunlar aşağıdakiler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta çalışabilirler.

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kritik alt yapı kurum ve kuruluşları
 • Bilişim ve iletişim altyapısı bulunan ve bu hizmetleri veren kurum ve kuruluşlar
 • Finansal kurum ve kuruluşlar
 • Ulusal güvenliği sağlamak ile görevli kurum ve kuruluşlar
 • Eğitim kurumları
 • Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
 • Siber güvenlik yazılım ve donanım tasarım ve üretimi yapan kurum ve kuruluşlar
 • Siber güvenlik hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
 • Elektronik ticaret yapan tüm kuruluşlar

Ayrıca, mezunlar sertifikasyon programlarına katılarak ve deneyimlerini geliştirerek kariyerlerini ilerletebilirler.

Okullardan mezun olacaklar için istihdam desteği sağlanacak mı?

Okulların yer aldığı teknoparklar içinde yer alan firmalarda ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ ne üye firmalarda öncelikli istihdam imkânları sağlanması planlanmaktadır. 

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı DDO (Dijital Dönüşüm Ofisi) ve Kemal Bıçakcı’ya teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir