(DLP) Veri Sızıntısını Önleme Teknolojileri

Gündelik hayatta kullandığımız hemen her yerde yer alan teknoloji, beraberinde yeni sorunlar da yaratmaktadır. Sahip olduğumuz kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, evraklar hatta paramızı bile teknoloji ile kayıt altına alıyoruz. Verilerin hızla el değiştirmesi, çoğaltılabilmesi, özellikle doğrudan bilgi üreten ve ellerinde riskli bilgi bulunan kurumların önlem almalarını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu nedenle verilerin güvenliği büyük önem teşkil etmiştir.